Gesprekshuisjes en picknicktafels

In de gesprekshuisjes en bij de picknicktafels kun je gedurende de dag in gesprek over diverse onderwerpen. Zo kom je meer te weten over hoe je jongeren betrekt bij de RES’en, kun je in gesprek met diverse proeftuinen, alles vragen over zon op gebouwen, of ga je in gesprek met het Warmtefonds over betaalbaarheid, en meer. Kom je langs?

Van overtuigen naar samenwerken: bewonersparticipatie in aardgasvrije wijken en windprojecten. In gesprek met TNO

TNO brengt kennis en praktijkvoorbeelden in kaart van bewonersparticipatie binnen de warmtetransitie en bij zon- en windprojecten. We doen onderzoek naar de drijfveren en barrières die bewoners daarbij ervaren. Dat levert concrete aanknopingspunten op over de informatie en de ondersteuning waar bewoners behoefte aan hebben. We vertalen dat naar praktische inzichten voor gemeentes. Daarnaast ontwikkelt TNO samen met gemeenten tools. Nu werken we aan HERA (Hoor Ervaringen Richting Aardgasvrij): een monitoringstool waarmee bewoners hun ervaringen over de wijkaanpak kunnen delen. We praten graag met je verder!

In gesprek met het Warmtefonds over financiën

Hoe kunnen alle eigenaren/bewoners meedoen met de energietransitie? En hoe krijg je Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in beweging? Het Warmtefonds geeft praktische informatie over hoe eigenaren/bewoners en de VvE’s de duurzame stappen wel kunnen betalen. Daar gaan we graag met je over in gesprek!

In gesprek met Stichting Warmtenetwerk over de warmteketen

Samenwerken en kennisdelen zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle energietransitie. Stichting Warmtenetwerk zet zich hier dagelijks voor in. We verenigen spelers in de gehele warmteketen: van gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven, tot leveranciers, aannemers en adviseurs. Samen werken we aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook bieden we diverse handvatten, tools en informatie die helpen bij het verder concretiseren van Transitievisies Warmte en het vertalen ervan naar wijkuitvoeringsplannen. Bezoek ons gesprekshuisje en wissel van gedachten over hoe wij ook jouw gemeente verder kunnen helpen met collectieve warmte!

In gesprek met Verbouwstromen over isolatieaanpakken

Ben je bezig met een aanpak voor subsidie vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) of voor vergelijkbare subsidies? Ben je benieuwd hoe anderen een isolatieaanpak vormgeven en hoe je dit slim inricht met het oog op de lange termijn? Verbouwstromen gaat graag met je in gesprek! Verbouwstromen is een programma om de woningverduurzaming te versnellen door het creëren van opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen. Daartoe ondersteunen we diverse regio’s bij het opzetten van meerjarige gemeente-overstijgende verduurzamingsaanpakken. We streven daarbij naar maximale benutting van het beschikbare budget. Wij werken met meerdere regio’s aan een grootschalige uitvraag in het kader van het NIP.

In gesprek over de uitvoering van de warmtetransitie in Zuid-Holland

Veel gebouwen moeten verduurzamen, maar die gebouwen en hun gebruikers kunnen nogal van elkaar verschillen. Daarom biedt Zuid-Holland eigenaren of gebruikers van onder andere maatschappelijk vastgoed, bedrijven, glastuinbouw, monumenten en VvE’s ondersteuning bij de aanpak van besparing en ontwikkeling en toepassing van duurzame alternatieven voor aardgas. Nieuwsgierig? Kom langs, wij vertellen je graag meer. 

In gesprek met diverse proeftuinen

Proeftuingemeenten Den Haag, Amsterdam, Leidschendam-Voorburg en Noardeast-Fryslân gaan graag met je in gesprek over hun ervaringen. Den Haag heeft bijvoorbeeld verschillende aanpakken om 850 woningen van het aardgas af te halen. Amsterdam leert in de Van der Pekbuurt hoe je een 100 jaar oude buurt toekomstbestendig maakt en (gefaseerd) op het warmtenet aansluit. In de andere proeftuin leert Amsterdam hoe je als gemeente samen met een buurtinitiatief stappen kunt zetten. Gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoekt het ontwikkelen van een collectief warmtenet op basis van aquathermie om de woningen van de Heuvel-/Amstelwijk aardgasvrij te verwarmen. In Eanjum, Noardeast-Fryslân, wordt de aanleg van een warmtenet voorbereid; 450 woningen in het dorp Eanjum gaan van het aardgas en worden van warmte voorzien vanuit het Lauwersmeer. In Eanjum, Noardeast-Fryslân, wordt de aanleg van een warmtenet voorbereid; 450 woningen in het dorp Eanjum gaan van het aardgas en worden van warmte voorzien vanuit het Lauwersmeer. 

In gesprek over Plan Duurzaam Sociaal NL

Als we lokaal slimmere keuzes maken hoeven we minder elektriciteit op te wekken. Samen met bewoners laat Ad van Dortmont zien hoe je met een stroomzuinige water-water-warmtepomp en stille PVT-panelenbron op een efficiënte en effectieve manier ‘van het gas af’ kan: als individu, maar vooral ook in een buurt.

In gesprek met Nationaal Consortium Zon op Gebouw

Met zonnepanelen is veel meer mogelijk dan je denkt! Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw denkt mee in oplossingen voor nog meer zon op en aan gebouwen. Wij laten zien wat mogelijk is aan de hand van mooie voorbeelden, de nieuwste innovaties en samenwerkingen, zoals zonne-energie aan gevels, gekleurde panelen, lichtgewicht en circulaire panelen of design panelen.

In gesprek met JongRES

JongRES wil de stem van de toekomst aan tafel brengen. Dat doen wij in en vanuit onze eigen regio’s, waar we effectieve en betekenisvolle jongerenparticipatie organiseren. Daarvoor gaan we in gesprek en werken we samen met beleidsmakers, bedrijfsleven, generatiegenoten en andere partners om de energietransitie te versnellen: voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Ga jij ook met ons in gesprek om samen onze regio’s te verduurzamen?

In gesprek met het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen

Wat speelt er op bedrijventerreinen in het land? Waar loopt men tegenaan en wat gaat er goed? Wij van het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen verbinden je graag met ons netwerk.

In gesprek over campagne Van Hoe naar Zo

Energieregio Noord-Holland presenteert: Van Hoe naar Zo. ZO doen we dat in Noord-Holland. Ontdek hoe gemeenten, inwoners, grote en kleine bedrijven in Noord-Holland de omslag maken naar schone energie. We laten zien dat er naast veel HOE gelukkig ook veel ZO is.

In gesprek met DoeTank over ontzorgingsaanpak

De DoeTank Publieke Ontzorging is een driejarig programma dat onderzoekt wat gemeenten kunnen doen om hun inwoners te ondersteunen (‘ontzorgen’) bij het verduurzamen van hun woning. Dat gebeurt op basis van actieonderzoek in vier gemeentes. De DoeTank onderscheidt vanuit de praktijk een aantal fases die de bewoner doormaakt in diens verduurzamingsproces. Aan de hand van die fases kunnen gemeenten de benodigde ondersteuning vormgeven. Aan onze tafel delen we graag onze lessen en ervaringen uit de praktijk. Gemeenteambtenaren zijn welkom om met ons te sparren over hun lokale ontzorgingsaanpak.

In gesprek met Argumentenfabriek over Zo Werkt Energie

De Argumentenfabriek voert mede voor het ministerie van EZK het project Zo Werkt Energie uit. In 2021 verscheen een eerste overzichtsboek Zo Werkt Energie in Nederland. Daarin geven 20 energiepartijen samen een overzicht van het energiesysteem voor intredende professionals, bijvoorbeeld ambtenaren of politici met energie in portefeuille. Daarnaast werken we aan een serie informatiekaarten over delen van het energiesysteem, zoals waterstof, kernenergie en Wind op Zee. De nieuwe kaart over Systeemintegratie is bijna klaar, Biomassa en Warmte zijn in ontwikkeling. Op het congres presenteren we de informatiekaarten.

In gesprek met Number 5 Foundation over sociale innovatie

Number 5 Foundation zet zich in voor sociale innovatie die bijdraagt aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. De missie van Number 5 is ‘Connecting voor impact’: wij brengen op complexe maatschappelijke vraagstukken relevante spelers bijeen, om vanuit een gedeelde missie tot actie en structurele samenwerking te komen. We doen dat via gelijkwaardige dialoog, met de mensen om wie het gaat, zodat oplossingen voortkomen uit de dagelijkse realiteiten van burgers. Graag ondersteunen wij dialoogsessies in de RES-regio’s.