Congres Regionale Energie en Lokale Warmte

Op woensdag 1 november is het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte (voorheen RES-congres en PAW-congres) in de Jaarbeurs in Utrecht. We zijn blij met de grote interesse voor ons congres! Op dit moment zijn we volgeboekt. Wel kun je je aanmelden voor onze wachtlijst.

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) en het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) organiseren dit congres samen. Een logische stap, omdat warmte en duurzame opwek elkaar in de praktische uitvoering van de energietransitie steeds vaker tegenkomen. Op het congres ontmoet je veel collega’s die ook aan de energietransitie werken. Je doet nieuwe inzichten en inspiratie op.

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die betrokken is bij de energie- en warmtetransitie: ambtenaren en bestuurders die met de klimaatopgave bezig zijn, (burger)initiatieven, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en wetenschappers.

Krachten bundelen in uitvoering

We werken samen aan de uitvoering van de energie- en warmtetransitie. Op het congres zie je hoe dit vorm krijgt. Denk aan praktijkverhalen van regio’s en gemeenten, sessies over het energiesysteem, over onze leefomgeving en over betrokkenheid van inwoners en energiecoöperaties. Maar ook overkoepelende thema’s komen aan de orde, zoals veiligheid, interbestuurlijk samenwerken en desinformatie.

Programma in de maak

We zijn nog druk bezig met het samenstellen van het programma. Dat bestaat uit een plenair deel en drie rondes met circa 30 deelsessies over het ontwikkelen en uitvoeren van de RES’en en de Lokale Warmtetransitie. Het inschrijven voor de deelsessies start eind september/begin oktober.

Congres vol: meld je aan voor de wachtlijst

We zijn blij met de grote interesse voor ons congres! Op dit moment zijn we volgeboekt. Wel kun je je aanmelden voor onze wachtlijst.

Nationale Klimaatweek

Het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte is tijdens de Nationale Klimaatweek van 30 oktober tot en met 5 november 2023. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert deze week samen met partners. De Nationale Klimaatweek is bedoeld om aandacht te vragen voor klimaatverandering en om duurzame en klimaatbewuste initiatieven die al in de samenleving worden ontplooid een podium te geven. Het ministerie zoekt ook dit jaar Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Dit zijn mensen, bedrijven, of andere organisaties die zich actief inzetten voor een beter klimaat en bereid zijn om hun verhalen te delen tijdens de Nationale Klimaatweek om daarmee anderen te inspireren. Meer informatie en aanmelden: www.nkw2023.nl.

RES-congres

In 2021 en 2022 vond het RES-congres plaats. Bekijk de terugblik.