Zon op daken en objecten: hoe kunnen we dit maximaal benutten?

Energiesysteem
Beam
Tijd: 13:15 -
14:15
Spreker(s):
Bram van den Boogaard
Erik Heeres
Amelie Veenstra
Rijk van Voskuilen
Bram van den BoogaardNP RES
x
Erik HeeresReadar
x
Amelie VeenstraHolland Solar
x
Rijk van VoskuilenNP RES
x

Gezien lokale, regionale en nationale ambities is een versnelling van zonne-energie op daken en objecten nodig. Hoe kunnen we de gedoe-factoren (zoals netcongestie en draagconstructie) verkleinen? Hoe krijgen we zicht op potentie en realisatie met behulp van landelijke datasets? En wat is er nodig aan regelgeving en financiering? Het ondersteuningsteam ‘Zon op daken en objecten’ van het NP RES helpt hierbij. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we hierover in gesprek met verschillende marktpartijen en het publiek.