Windenergie en natuur; samenwerken aan een natuurinclusieve aanpak

Leefomgeving
Expedition
Tijd: 15:15 -
16:15
Spreker(s):
Rik Harmsen
Gerben de Vries
Rik HarmsenNWEARik Harmsen werkt bij de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging voor windenergie. Hij houdt zich daar bezig met ruimtelijke ontwikkelingen waaronder windenergie in relatie tot natuur. De afgelopen jaren heeft hij namens NWEA deelgenomen aan het traject natuurinclusieve energietransitie.
x
Gerben de VriesNatuur en MilieufederatiesGerben de Vries is de landelijke Programmaleider Klimaat van de Natuur en Milieufederaties, die zich in iedere provincie hard maken voor een klimaatbestendige samenleving. Voor de energietransitie betekent dat: de klimaatdoelen halen, én werken aan natuurherstel en lokale meerwaarde. De afgelopen jaren heeft Gerben zich toegelegd op oplossingen om deze kloof te dichten, zoals de Energietuinen en de Energieboswachters. Ook heeft hij meegewerkt aan een groot aantal kennisproducten die de NMF’s op dit thema beschikbaar hebben.
x

De sessie start met een presentatie van het aankomende convenant tussen alle partijen die met windenergie en natuur te maken hebben (NIEWHOL: Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land). Daarna voeren we in en met de zaal het gesprek over welke dilemma’s en vraagstukken in de praktijk leven en hoe die met de instrumenten die we hebben, waaronder het aankomende convenant, kunnen worden aangepakt.