Werken met de tafelkleedtool; ‘Spelen’ met de plan-MER in de RES

Leefomgeving
Fluor
Tijd: 13:15 -
14:15
Spreker(s):
Maarten Engelberts
Paul van Tongeren
Maarten EngelbertsNP RES
x
Paul van TongerenUtrecht10
x

NP RES ontwikkelde de ’tafelkleedtool’ om het gesprek over RES & MER (milieueffectrapportrapportage) te ondersteunen. Het is een methode om de verschillende aandachtspunten en dillema’s in het RES-proces bespreekbaar te maken, een soort gesprekshulp. Daarbij gaat het niet alleen over RES & MER, maar bijvoorbeeld ook over de verbinding en de samenwerking met andere opgaven. In deze sessie presenteren een aantal regio’s hun cases en gaan we hierover met elkaar in gesprek.