Kansen benutten in het programma Energie op Rijksvastgoed (OER)

Leefomgeving
Solar
Tijd: 11:15 -
12:15
Spreker(s):
Sten Heijnis
Martijn Peters
Willem Roeterdink
Sten HeijnisRijkswaterstaatSten Heijnis (43) is sinds 2018 Programmamanager energietransitie bij Rijkswaterstaat. Hij werkt met passie aan o.a. het programma OER waarin momenteel (samen met het Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 20 verschillende projecten op RWS-grond verkend en voorbereid worden. Eerder werkte Sten geruime tijd als organisatie adviseur en consultant voor verschillende overheidsorganisaties en het bedrijfsleven. Hij is afgestudeerd in bedrijfswetenschappen.
x
Martijn PetersMinisterie van DefensieMinisterie van Defensie
Martijn Peters (50) is plaatsvervangend programmadirecteur voor de transformatie van de vastgoedportefeuille van Defensie. Binnen Defensie heeft hij na het afronden van zijn HTS sinds 1997 verschillende vastgoedfuncties vervuld. In 2018 heeft hij de opleiding Master of Science in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate afgerond. Als bedenker van het objectgericht revitaliseren van de portefeuille heeft hij deze werkwijze inmiddels Defensie breed geïmplementeerd. Met de transformatie van de vastgoedportefeuille wordt nu een natuurlijk moment gecreëerd om verschillende (verduurzaming) opgaven te combineren en met de planvorming mee te nemen.
x
Willem RoeterdinkMinisterie EZKWillem Roeterdink (46) is programmamanager Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Hij studeerde biologie in Nijmegen en heeft diverse functies vervuld bij de Rijksoverheid.
In zijn laatste functie was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de zonnebrief, waarmee minister Jetten de ambities van dit kabinet heeft uitgewerkt voor de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland.
x

In veel RES-regio’s maakt grond of vastgoed van de Rijksoverheid onderdeel uit van de zoekgebieden voor wind en zon. Doel van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) is om grond, water en vastgoed in te zetten voor de energietransitie en daarmee ook bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Wil je weten hoe je daar als RES-regio aan kunt deelnemen? Wat de mogelijkheden zijn van energie opwek langs rijkswegen, het spoor of op defensieterreinen? En wat er komt kijken bij de keuze van een locatie en de verdere ontwikkeling ervan? Schrijf je dan in voor deze sessie. Met diverse sprekers van het Ministerie van EZK, Rijkswaterstaat en Defensie, krijg je niet alleen informatie over deelname en programmering, maar worden ook praktijkervaringen gedeeld over het project Vliegbasis Woensdrecht (Defensie). Uiteraard is er in de sessie ook tijd voor vragen en dialoog.