Relatie kinderrechten en klimaat

Werkwijze & overig
Mission 1
Tijd: 15:15 -
16:15
Spreker(s):
Huri Sahin
Arianne Westerweel
Huri SahinStichting LOKAALHuri Sahin heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zij is directeur van LOKAAL, een onafhankelijk expertisecentrum voor democratie en spant zich in om relatie tussen de politiek en de inwoners te versterken. In haar rol als voorzitter van het Kinderrechtencollectief zet zij zich in voor de naleving van kinderrechten. Huri Sahin heeft als regio accounthouder gewerkt bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en mede door deze rol maakt zij een sterke verbinding tussen kinderrechten en klimaat.
x
Arianne WesterweelProvincie Zeeland
x

Veel kinderen en jongeren in Nederland maken zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De temperatuurstijging leidt tot overstromingen en bosbranden. De biodiversiteit gaat achteruit en de voedselzekerheid staat onder druk. Het VN-Kinderrechtencomité werkt aan een ‘general comment’ (een gezaghebbende interpretatie) om landen te helpen bij de verankering van kinderrechten in hun klimaatbeleid. Wat betekent deze interpretatie straks voor Nederland? In deze sessie legt Huri Sahin de relatie tussen het VN-Kinderrechtenverdrag en klimaat. We gaan ook kijken hoe de regio Zeeland kinderen actief betrekt bij de energietransitie. Na deze sessie kun je zelf de verbinding maken tussen kinderrechten en klimaat en krijg je praktische tools om in je eigen organisatie actief aan de slag te gaan.