Opening RES-congres

Plenair
Plenair programma
Plenair
Tijd: 10:00 -
11:00
Spreker(s):
Kristel Lammers
Ruben Maes
Kristel LammersNP RESKristel Lammers is sinds 1 september 2019 programmadirecteur bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), een interbestuurlijk programma van het ministerie van EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen wat uitvoering geeft aan onderdelen van het Klimaatakkoord. Hiervoor was zij programmamanager Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze levert graag een bijdrage aan maatschappelijke opgaven in politiek-bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en beelden over de uitkomsten. De RES is bij uitstek zo’n opgave. Eerder was zij werkzaam bij KING, ICTU en adviesbureau ZENC. Ze is bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.
x
Ruben Maes&MAESRuben Maes is oprichter van &MAES en is strategisch adviseur voor bestuurders, directies en management van publieke organisaties. Hij wordt betrokken bij positioneringsvraagstukken en bij opdrachten waarbij publieke of private organisaties moeten communiceren met politici, stakeholders en media. Daarnaast is Ruben een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van conferenties, expertmeetings en managementdagen in binnen- en buitenland.
x

We starten het RES-congres met een plenair programma, waarin we je meenemen naar de toekomst. De gasten bewaren we als verrassing. Ruben Maes is onze dagvoorzitter.