Resultaten Transform.Hackathon

Plenair
Plenair programma
Plenair
Tijd: 14:30 -
15:00
Spreker(s):
Tara Geerdink
Kristel Lammers
Mirjam Langenhuijsen-Davidson
Lennart Lalieu
Tara GeerdinkIPO
x
Kristel LammersNP RESKristel Lammers is sinds 1 september 2019 programmadirecteur bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), een interbestuurlijk programma van het ministerie van EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen wat uitvoering geeft aan onderdelen van het Klimaatakkoord. Hiervoor was zij programmamanager Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze levert graag een bijdrage aan maatschappelijke opgaven in politiek-bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en beelden over de uitkomsten. De RES is bij uitstek zo’n opgave. Eerder was zij werkzaam bij KING, ICTU en adviesbureau ZENC. Ze is bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.
x
Mirjam Langenhuijsen-Davidson Essent
x
Lennart LalieuNP RES
x

Van 31 oktober t/m 2 werken zo’n 200 deelnemers aan één van de vier challenges van de Transform.Hackathon en bouwen zij aan het energiesysteem van morgen. Dagvoorzitter Ruben Maes gaat in gesprek met Lennart Lalieu van Transform.Hackathon en challenge owners/partners Mirjam Langenhuijsen-Davidson van Essent en Tara Geerdink van IPO. Wat zijn de meest opvallende resultaten en hoe ziet het vervolg er uit?