Op weg naar een toekomstig energiesysteem

Slimme oplossingen, programmeren en prioriteren vanuit het perspectief van de toekomst
Energiesysteem
Quest
Tijd: 13:15 -
14:15
Spreker(s):
Isa Beauchampet
Gerben Doosje
Uvo van Erp
Harm Luisman
Sjoerd Rooijakkers
Isa BeauchampetMinisterie van Economische Zaken en Klimaat
x
Gerben DoosjeMinisterie van Economische Zaken en Klimaat
x
Uvo van ErpProvincie Gelderland
x
Harm LuismanNetbeheer Nederland
x
Sjoerd RooijakkersMinisterie van Economische Zaken en Klimaat
x

Er moet veel gebeuren om de energietransitie te doen slagen. Ons energiesysteem verandert fundamenteel door verandering in vraag en aanbod van duurzame energie. Lokaal, regionaal en (inter)nationaal wordt dan ook aan dit vraagstuk gewerkt. Zo ook in de provincie Gelderland. Samen met lokale overheden wordt daar gewerkt aan het inpassen van ambities op het gebied van hernieuwbare energie, de impact op het energiesysteem en daarmee het integraal programmeren en de eerste versie van de pMIEK. Zij nemen je mee in de inzichten en stappen die gezet zijn. Aan de hand van deze casus wordt vervolgens toegelicht wat de doelen, ambities en planning van het PES (Programma Energiesysteem), het PEH (Programma Energiehoofdstructuur), het PIDI (Programma Infrastructuur Duurzame Industrie) en het WIP (Werkgroep Integraal Programmeren) zijn. Gezamenlijk maken we de vertaalslag naar de RES regio’s: waar staan we met het energiesysteem, en wat hebben we te doen?