Lokaal eigendom in de praktijk

Hoe kom je tot een goede samenwerking tussen energiecoöperatie, projectontwikkelaar en gemeente?
Participatie & communicatie
Spark
Tijd: 15:15 -
16:15
Spreker(s):
Erwin Lindeijer
Ruud Schuurs
Anja Steenbekkers
Gerlach Velthoven
Marjolein Verhagen
Erwin LindeijerGemeente Almere
x
Ruud SchuursNP RESRuud Schuurs is adviseur en procesbegeleider op het raakvlak van overheid en samenleving. Hij helpt stakeholders in een lerende aanpak nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen, die aansluiten bij de complexiteit van de energietransitie. Recente projecten:
• Programmamanager Platform LEO, het lerend netwerk voor energie en omgeving
• Leerlijn “Energie, klimaat en ruimtelijke ontwikkeling”, i.o.v. Interbestuurlijk Programma i.s.m. NPRES;
• Ontwikkeling van een strategische agenda voor het Fair Solar Netwerk, een samenwerking van verschillende stakeholders t.b.v. circulaire zonne-energie, i.o.v. provincie Zuid-Holland;
• Community of Practice voor de coördinatoren van de RES-regio’s, i.o.v. NP RES;
• “Samenwerken in de energietransitie”: gesprekken en casestudies waarin succesfactoren van samenwerking tussen gemeenten, energiecooperaties en projectontwikkelaars worden blootgelegd i.o.v. NP RES (met NVDE, VNG, Participatiecoalitie).

Ruud studeerde in Wageningen, werkte 10 jaar in milieuadvisering en vanaf 1997 in de energiesector (Nuon) in projectontwikkeling, M&A, strategie en als directeur CSR. Sinds 2008 is hij zelfstandig adviseur.
x
Anja SteenbekkersSociaal en Cultureel Planbureau
x
Gerlach VelthovenBurgerwindcoöperatie West-BetuweGerlach Velthoven is medeoprichter van Betuwewind (voluit: Burgerwindcoöperatie West-Betuwe), tijdens de ontwikkeling van de windparken van Betuwewind was bij voorzitter van de coöperatie en deed ook het omgevingsmanagement. Vanaf 2018 is hij directeur van de coöperatie en de exploitatie B.V.’s. Naast Betuwewind is hij ook directeur van EnergieSamen Rivierenland, een regionale koepel van coöperaties en trekt hij regelmatig het land in als inspirator, trainer of coach van coöperatieve ontwikkelaars van zon en wind.
Al voor dat hij in de coöperatieve energiewereld terecht kwam hield hij zich bezig met duurzame bedrijven op het gebied van o.a. natuurvoeding en Derde Wereldartikelen. Ook was hij 20 jaar verbonden aan Hogeschool Utrecht als docent marketing en werkte hij voor verschillende communicatiebureaus.
x
Marjolein VerhagenSolarfieldsMarjolein heeft een achtergrond in Human Resources en Event Management en is twee jaar geleden met duurzame ambities bij Solarfields begonnen als Projectmanager voor de ontwikkeling van zonneparken. Omdat Marjolein sociaal ingesteld is en graag het gesprek aangaat en zoekt naar raakvlakken en samenwerkingen, kwam ze al snel in de rol van omgevingsmanager terecht om in de ontwikkeltrajecten de participatieprocessen met omwonenden en lokale belanghebbenden te organiseren en te begeleiden. Voor Marjolein is de samenwerking tussen de lokale energie coöperatie, de gemeente en de ontwikkelaar van groot belang om een succesvol project neer te zetten.
x

Lokaal eigendom vraagt om goed samenspel tussen gemeente, projectontwikkelaar, energiecoöperatie en andere stakeholders. Zonder gedeeld eigenaarschap van de opgave en een duidelijke rolverdeling op de weg naar realisatie kom je er niet. Elkaar vertrouwen, leren kennen en respecteren is daarin cruciaal. Maar hoe voer je daar het gesprek over, hoe bepaal je ieders rol en hoe verdeel je de taken? Hoe maak je afspraken en kom je tot een duurzame samenwerking die tegenvallers kan opvangen als dat nodig is?