‘Ja maar het burgerberaad zegt…’

Participatie & communicatie
Solar
Tijd: 15:15 -
16:15
Spreker(s):
Lea Klarenbeek
Aycha Kleingeld
Klaar Koenraad
Bas Koopman
Charlotte Koot
Jan van der Meer
Mirjam de Pagter
Lea KlarenbeekEMMA
x
Aycha KleingeldProvincie Gelderland
x
Klaar KoenraadGemeente Roosendaal
x
Bas KoopmanNP RESBas Koopman werkt bij NP RES als coördinator van energieparticipatie.nl. Hij verzamelt en verspreidt het voortschrijdend inzicht over participatie in de energietransitie.
x
Charlotte KootMinisterie EZK
x
Jan van der MeerProvincie Gelderland
x
Mirjam de PagterBurgerberaad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland
x

Steeds meer gemeenten, provincies en regio’s organiseren een burgerberaad en ook aan een landelijk burgerberaad over klimaat wordt gewerkt. Experts zeggen: ‘neem de tijd, formuleer je vraag zorgvuldig, spreek van tevoren uit wat je met het resultaat gaat doen,’ en nog veel meer. Maar hoe ga je als reguliere politiek om met een burgerberaad? Hoe verhoudt je je tot dat proces? Als organisator probeer je de deliberatie in goede banen te leiden en te vertalen naar beleidsvoorstellen. Hoe doe je dat?

Op dit moment vinden in West-Brabant, Den Haag en Gelderland burgerberaden plaats. In deze sessie reflecteren betrokkenen op wat zij meemaken. Uit Den Haag doet projectleider Lea Klarenbeek mee. Uit Gelderland komen projectleider Aycha Kleingeld en gedeputeerde Jan van der Meer. Vanuit West Brabant is Klaar Koenraad, wethouder in Roosendaal, aanwezig. Vanuit G1000 is Mirjam de Pagter erbij en vanuit het landelijk burgerberaad schuift Charlotte Koot aan.