Integraal uitwerken van zoekgebieden

Werksessie Energie in de Leefomgeving: een veranderde context
Leefomgeving
Spark
Tijd: 13:15 -
14:15
Spreker(s):
Paul van Bragt
Gerrie Fenten
Harry Louwenaar
Paul van BragtTU Delft
x
Gerrie FentenNP RES
x
Harry LouwenaarNationaal Programma Lokale WarmteHarry Louwenaar (1968) is gefascineerd door samenwerking door professionals. Iedereen wil dat in theorie en in de praktijk is het een ‘hell of a job’. Zijn hele werkzame leven zet Harry zich in voor een’ toekomstbestendig Nederland’. Dat doet hij als gespreksleider, facilitator en communicatiestrateeg. Hij heeft veel ervaring met interbestuurlijke samenwerking en gebiedsopgaven. Momenteel is hij betrokken bij de overgang van het Programma Aardgasvrije Wijken naar het nieuwe NP Lokale Warmte en bij de inrichting van het nieuwe onderdeel van het ministerie van LNV dat zich richt op de transitie van het landelijk gebied (DG RTLG).
x

Sinds de NOVI conferentie en de start van het leertraject ‘Energie in de Leefomgeving’ is de wereld om ons heen ingrijpend veranderd: netcongestie is enorm toegenomen, we hebben een nieuw kabinet en ook nog eens een energiecrisis. De RES’en 1.0 zijn ondertussen vastgesteld en de eerder opgenomen zoekgebieden moeten in de RES 2.0 worden afgebakend en ingevuld. We blikken kort terug op wat op de conferentie in 2021 is besproken en de inzichten die we dit jaar met het leertraject hebben opgedaan langs de thema’s uitvoeringskracht, integraliteit en ontwerpend onderzoek. We maken de balans op: Wat zijn we wijzer geworden? In hoeverre zijn de inzichten nog steeds valide, gelet op de veranderlijke context, en aan welke nieuwe inzichten is behoefte?

Langs deze achtergrond nemen we een casus over het combineren van energie met andere opgaven in een gebied onder de loep waarbij we samen hieraan gaan werken. Hoe pak je dit aan? Wat zijn op dit moment de grootste belemmeringen? Wat betekent de veranderende context voor de uitdaging om de energietransitie integraal tot uitvoering te brengen? Wat is hiervoor nodig? Welke handelingsperspectieven helpen hierbij? We nodigen je graag uit mee te werken en met de opbrengsten de richting van het leertraject aan te scherpen!