Hoe ontwikkelen we met lef windenergie? 

Energiesysteem
Expedition
Tijd: 13:15 -
14:15
Spreker(s):
Jan Jacob van Dijk
Job Fackeldey
Kristel Lammers
Ruben Maes
Reint jan Renes
Jan Vos
Jan Jacob van DijkBetuwewind en het uitvoeringsoverleg Energiesysteem
x
Job FackeldeyProvincie Flevoland
x
Kristel LammersNP RESKristel Lammers is sinds 1 september 2019 programmadirecteur bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), een interbestuurlijk programma van het ministerie van EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen wat uitvoering geeft aan onderdelen van het Klimaatakkoord. Hiervoor was zij programmamanager Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze levert graag een bijdrage aan maatschappelijke opgaven in politiek-bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en beelden over de uitkomsten. De RES is bij uitstek zo’n opgave. Eerder was zij werkzaam bij KING, ICTU en adviesbureau ZENC. Ze is bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.
x
Ruben Maes&MAESRuben Maes is oprichter van &MAES en is strategisch adviseur voor bestuurders, directies en management van publieke organisaties. Hij wordt betrokken bij positioneringsvraagstukken en bij opdrachten waarbij publieke of private organisaties moeten communiceren met politici, stakeholders en media. Daarnaast is Ruben een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van conferenties, expertmeetings en managementdagen in binnen- en buitenland.
x
Reint jan RenesPsychologie voor een Duurzame Stad
x
Jan VosNWEAJan Vos (50) studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maakte carrière als ondernemer en politicus. Terugkerende onderwerpen in zijn bedrijven of functies zijn internationale economie, ICT en investeringsbeleid. Als Tweede Kamerlid had hij het onderwerp Klimaat & Energie onder zijn hoede; de sector en de uitdagingen zijn hem dus goed bekend. Ook na zijn Kamerlidmaatschap mengt hij zich regelmatig in het publieke debat, zo plaatste hij recentelijk een opiniestuk in Financieel Dagblad over het versneld stoppen met gas uit Rusland. Vanaf 1 augustus is Jan de nieuwe onafhankelijke voorzitter van de Nederlandse Wind- en Energieassociatie (NWEA).
x

We horen in het politieke en maatschappelijke debat veel argumenten waarom we niet zouden moeten kiezen voor windenergie. Windmolens zijn groot, lelijk in het landschap, ze maken lawaai en doden vogels. Bovendien spelen er politieke en juridische zaken die het voor politici en bestuurders lastig maken om wind te ontwikkelen. Hoe gaan we binnen die context verder met windenergie? Wat is er nodig om gemaakte afspraken over windenergie te realiseren? Wie is daarvoor aan zet? Wat is er nodig voor draagvlak onder de bevolking? Wat pleit er voor windenergie? Kun je windenergie zo ontwikkelen dat het de lokale omgeving versterkt?