Energie uit/met water

Energiesysteem
Beam
Tijd: 15:15 -
16:15
Spreker(s):
Michel Masseus
Frank Oomen
André Struker
Ben Tubben
Michel MasseusWaterschap Drents Overijsselse Delta
x
Frank OomenGroenLeven
x
André StrukerWaternet
x
Ben TubbenQirion Energy Consultancy
x

De RES richt zich vooral op hernieuwbare energie in de vorm van wind- en zonne-energie. Maar er is meer mogelijk: water biedt kansen voor energie! In deze sessie verkennen we wat er mogelijk is met aquathermie.

Aquathermie als duurzame bron helpt de warmtetransitie te versnellen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de waterschappen laten we zien wat er nu in Nederland op dit vlak gebeurt en hoe dit de RES’en kan raken.

In het tweede deel van de sessie richten we ons op de productie van waterstof op basis van duurzame opwek. Met het succes van zonneparken zien we dat de elektriciteitsnetten tegen hun grenzen aan lopen. In veel regio’s kan daardoor nieuwe duurzame opwek niet meer worden aangesloten, totdat het elektriciteitsnet is verzwaard. Alliander en GroenLeven hebben vanuit dat vertrekpunt in het project Sinnewetterstof een zonnepark gecombineerd met een 1,4 MW elektrolyser en vertellen ons hoe dit technisch in elkaar steekt, hoe het energiesysteem hiermee geholpen is en wat er nodig is om zulke oplossingen voor elkaar te krijgen in de regio.