Energie in stedelijk netwerk Nederland – kansen en knelpunten

Leefomgeving
Glow
Tijd: 15:15 -
16:15
Spreker(s):
Cateau Albers
Boris Hocks
Cateau AlbersPosadMaxwan
x
Boris HocksGeneration EnergyBoris is oprichtend partner en directeur van Generation.Energy. Als ruimtelijk
ontwerper en strategisch denker ligt zijn kracht in het geven van inzicht en het leggen van verbindingen tussen verschillende schaalniveaus. Met een hoge mate van flexibiliteit en oplossingsgerichtheid ontwikkelt Boris middels ontwerpend onderzoek ruimtelijke strategieën die beleids- of ontwerpkeuzes inzichtelijk maken. Hij adviseert het rijk en decentrale overheden al
jaren op het gebied van energie en ruimte. Binnen dit gebied bouwde hij als expert, projectleider en ateliermeester van landelijke en regionale visieontwikkelingen een positie op als autoriteit.
De afgelopen jaren werkte hij aan projecten voor onder andere de Rijksoverheid in Nederland (klimaatakkoord en energie-agenda), de Vlaamse Overheid (Energielandschap Vlaanderen) en diverse Regionale Energiestrategie regio’s.
x

De werelden van het bouwen van woningen (verstedelijking), RES en netbeheerders zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe komen ze samen? In deze sessie gaan we, aan de hand van de ervaringen in de verstedelijkingsregio Utrecht – Amersfoort, in gesprek over de kansen en knelpunten van het plannen van verstedelijking (wonen, werken, mobiliteit) in relatie tot duurzame energie.