De Wereld van B: de energietransitie door de ogen van de toekomst

Energiesysteem
Kas
Tijd: 11:15 -
12.15
Spreker(s):
Ruud Schuurs
Ruud SchuursNP RESRuud Schuurs is adviseur en procesbegeleider op het raakvlak van overheid en samenleving. Hij helpt stakeholders in een lerende aanpak nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen, die aansluiten bij de complexiteit van de energietransitie. Recente projecten:
• Programmamanager Platform LEO, het lerend netwerk voor energie en omgeving
• Leerlijn “Energie, klimaat en ruimtelijke ontwikkeling”, i.o.v. Interbestuurlijk Programma i.s.m. NPRES;
• Ontwikkeling van een strategische agenda voor het Fair Solar Netwerk, een samenwerking van verschillende stakeholders t.b.v. circulaire zonne-energie, i.o.v. provincie Zuid-Holland;
• Community of Practice voor de coördinatoren van de RES-regio’s, i.o.v. NP RES;
• “Samenwerken in de energietransitie”: gesprekken en casestudies waarin succesfactoren van samenwerking tussen gemeenten, energiecooperaties en projectontwikkelaars worden blootgelegd i.o.v. NP RES (met NVDE, VNG, Participatiecoalitie).

Ruud studeerde in Wageningen, werkte 10 jaar in milieuadvisering en vanaf 1997 in de energiesector (Nuon) in projectontwikkeling, M&A, strategie en als directeur CSR. Sinds 2008 is hij zelfstandig adviseur.
x

Hoe vinden we balans tussen de urgentie van vandaag (de Wereld van A) en de wensen van de toekomst, de Wereld van B? Hoe kunnen we de principes van de Wereld van B lokaal, regionaal en nationaal gebruiken om niet alleen de problemen van nu op te lossen, maar ook de grondslag voor het energiesysteem van de toekomst te leggen?

In een korte, interactieve sessie in kleine groepen bespreken we wat nodig is om de principes van B een kans te geven in het RES-proces. Welke handelings-perspectieven zijn er, wat is nodig om die te verzilveren?