De warmtetransitie: nieuwe energie met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Energiesysteem
Mission 1
Tijd: 13:15 -
14:15
Spreker(s):
Theo van Bruggen
Maureen van Eijk
Julia Sondermeijer
Walter van den Wittenboer
Theo van BruggenRVO
x
Maureen van EijkNPLWDrs. M. (Maureen) van Eijk is sinds 1993 werkzaam voor de gemeente Amsterdam. Op dit moment is zij kwartiermaker Energie voor deze Stad. Van 2020 tot april 2022 was zij kwartiermaker Masterplan Samen Nieuw-West. Programma Samen Nieuw-West is één van de 16 gebieden die onderdeel uitmaken van het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarvoor was Maureen programma­directeur Amsterdam Klimaatneutraal. Maureen studeerde Politicologie, specialisatie Bestuurskunde, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds augustus van dit jaar is zij directeur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
x
Julia SondermeijerMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
x
Walter van den WittenboerRijksdienst voor Ondernemend Nederland
x

We hebben gewerkt aan de Regionale Structuur Warmte 1.0, de Transisievisie Warmte’s zijn opgeleverd en de eerste analyses daarvan zijn gedaan. We zien dat regio’s ofwel zoeken naar mogelijkheden om bovenlokale bronnen te verdelen, ofwel inzetten op elektrificatie en zoeken naar hoe om te gaan met de impact op het energiesysteem. Of een combinatie van die twee, uiteraard. Daarnaast gaat in 2023 het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) van start: alle reden dus om met elkaar in gesprek te gaan op welke manier het NPLW en het NP RES de regio’s kunnen helpen in de komende periode van de warmtetransitie. Vanuit beide programma’s zijn mensen aanwezig om dit gesprek mee te voeren.