BESTUURLIJKE SESSIE: De ruimtelijke toekomst van Nederland

Leefomgeving
Beam
Tijd: 11:15 -
12:15
Spreker(s):
Olger van Dijk
Jannemarie de Jonge
Thijs Kuipers
Antoinet Looman
Ruben Maes
Peter Schmeitz
Tjisse Stelpstra
Olger van DijkMinisterie BZKOlger van Dijk is directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Ministerie van BZK. Daarvoor was hij thans kwartiermaker Ruimte en Leefomgeving bij BZK en Programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief. Van 2017 tot 2021 was hij MT-lid directie Democratie en Bestuur & Kabinetschef minister.
Olger heeft twee studies aan de Universiteit Twente afgerond; hij studeerde Bestuurskunde en Civiele Techniek.
x
Jannemarie de JongeCollege van RijksadviseursDr Ir Jannemarie de Jonge zet zich in voor een toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling. Ze studeerde landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit en promoveerde op de strategische en onderzoekende functie van ontwerp en op de ontwerpdialoog (Landscape architecture between Politics and Science). Ze werkte bij de gemeente Ede, Provincie Noord-Brabant, onderzoeksinstituut Alterra en richtte in 2007 adviesbureau Wing op. Sinds eind 2020 combineert ze dit met de functie Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.
x
Thijs KuipersVNG
x
Antoinet LoomanWaterschap Rijn en IJsselAntoinet Looman is Heemraad bij het Waterschap Rijn en IJssel. Haar aandachtsvelden:
- Gebiedsheemraad Oude IJssel
- Waterketen (beheer, innovatie, strategie)
- Grondstoffen uit water, circulariteit en slibverwerking
- Ketensamenwerking (gemeenten, drinkwaterbedrijf)
- Schoon water: emissies en diffuse belasting
- Klimaat: mitigatie en energietransitie

x
Ruben Maes&MAESRuben Maes is oprichter van &MAES en is strategisch adviseur voor bestuurders, directies en management van publieke organisaties. Hij wordt betrokken bij positioneringsvraagstukken en bij opdrachten waarbij publieke of private organisaties moeten communiceren met politici, stakeholders en media. Daarnaast is Ruben een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van conferenties, expertmeetings en managementdagen in binnen- en buitenland.
x
Peter SchmeitzMinisterie EZKDrs. P. (Peter) Schmeitz is MT-lid Energietransitie en Leefomgeving bij het DG Klimaat en Energie. Daarvoor was hij programmamanager Energie en Samenleving bij EZK. Peter studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.
x
Tjisse StelpstraProvincie DrentheNa zijn doctoraal Rechtsgeleerdheid (staatsrecht) ging Tjisse bij de gemeente Langedijk werken als jurist en later als hoofd juridische en bestuurlijke zaken. In die tijd (1991-1995) was hij vanuit het GPV ook statenlid in Noord-Holland. Zijn ambtelijke loopbaan heeft hij later bij de provincie Noord-Holland vervolgd als hoofd juridische zaken en hoofd bestuurlijke organisatie en strategie. In die tijd werkte hij mee aan publicaties rondom juridisering in het openbaar bestuur en dualisme bij provincies.

In 2000 ging hij als gemeentesecretaris aan de slag bij de gemeente Midden-Drenthe. In 2013 maakte hij de overstap naar het onderwijs en werd hij Voorzitter van het college van bestuur van de Gereformeerde Scholengroep in Groningen.

Naast zijn dagelijkse werk heeft Tjisse Stelpstra vele bestuurlijke functies vervuld binnen het toenmalige GPV (hoofdbestuur en voorzitter politiek vormingsinstituut) en in het onderwijs. Vanaf 2007 was hij actief in de Drentse politiek als commissielid en vanaf 2011 als fractievoorzitter van de ChristenUnie in provinciale staten.
x

Bestuurders krijgen voorrang bij inschrijving voor deze sessie

De ruimte in Nederland is schaars. Naast de opgave voor energietransitie zijn er andere opgaven die ruimte vragen. Denk hierbij aan woningbouw, natuurontwikkeling, ruimte voor klimaatadaptatie en mobiliteit. Hoe komen we op gebiedsniveau tot afstemming tussen verschillende opgaven? Wat kan mogelijk worden gecombineerd? En wat is daar dan voor nodig? Maar ook waar moeten echt keuzes worden gemaakt?

In deze sessie gaan we met bestuurders in gesprek over hoe de verschillende ruimtelijke opgaves elkaar raken. En op welk schaalniveau kun je het beste tot welke keuzes komen? Schaalniveau van de provincie? De regio? De gemeente? (inter)nationaal? En wat betekent dat dan voor de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners?

Alle opgaven naast elkaar realiseren lukt niet, gelukkig liggen er veel kansen op opgaven te combineren. Daarvoor moeten we samen optrekken. Doet u mee met dit gesprek?